Edukacija 2014.

Edukacija - projekt obrazovanja djelatnika sustava turističkih zajednica i zaposlenika ostalih subjekata javnog i privatnog turističkog sektora

Hrvatska turistička zajednica sukladno Programu rada za 2014. godinu provela je projekt obrazovanja djelatnika sustava turističkih zajednica i zaposlenika ostalih subjekata javnog i privatnog turističkog sektora kako bi se unaprijedila njihova marketinška znanja, a time i poboljšala učinkovitost promocije na mikro i makro razini.

Slijedom navedenog, Hrvatska turistička zajednica u suradnji s tvrtkama Janus Pim i Algebra održala je specijalizirane obrazovne programe podijeljene u tri područja edukacije pomoću kojih su sudionici predavanja iz svih razina sustava turističkih zajednica te svih razina javnog i privatnog turističkog sektora dobili ne samo relevantna teorijska, nego prije svega praktična znanja o načinima poboljšanja svojih aktivnosti vezanih uz sve naprijed navedene sadržaje.

Edukacija je bila namijenjena rukovoditeljima i menadžerima na visokim pozicijama u javnom i privatnom sektoru, višem i srednjem menadžmentu sustava turističkih zajednica (Hrvatska turistička zajednica, turističke zajednice županija, gradova, općina i mjesta) te predstavnicima svih segmenata turističke industrije. Edukacija je rezultirala poboljšanjem praktičnih znanja i vještina polaznika te mogućnošću njihove neposredne primjene u daljnjem operativnom djelovanju/poslovanju.

Tvrtke koje su provele edukaciju imaju sve relevantne kvalifikacije i iskustvo te predavače s vrhunskim edukacijskim sposobnostima za obrazovanje u tri područja koja su bila predmet edukacije u 2014. godini, a to su:

  1. Razvoj DMO,

  2. Razvoj selektivnih oblika turizma i proizvoda za tržišta posebnih interesa,

  3. Internet marketing.