Nagrada u zdravstvenom turizmu

Godišnje hrvatske turističke nagrade otvorene su za sve dionike u hrvatskom turizmu te predstavljanju priliku za prezentiranje izvrsnosti i primjera najboljih praksi, ali i njihovo promicanje i javno priznanje. Cilj je promovirati, poticati i nagrađivati izvrsnost u hrvatskom turizmu.

Kategorija Nagrada u zdravstvenom turizmu prepoznaje izvrsnost u području medicinskog, lječilišnog i wellness turizma, koja sudionicima pruža kvalitetne zdravstvene usluge dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvenu njegu i medicinsku rehabilitaciju uz mogućnost korištenja prirodnih ljekovitih činitelja. Pri tome je značajna primjena koncepta održivosti i digitalizacije, razvijanje i jačanje ponude i vidljivosti zdravstvenog turizma te doprinos razvoju turističke destinacije. Ponuda zdravstvenog turizma može dati doprinos realizaciji ciljeva strateških dokumenata hrvatskog turizma što je potrebno naglasiti i obrazložiti u samoj kandidaturi.

Za nagradu se mogu kandidirati: destinacije zdravstvenog turizma, turističke zajednice, klinike, specijalne bolnice, lječilišta, rehabilitacijski centri, wellness hoteli, kao i drugi poslovni subjekti, organizacije, udruge i institucije koje su u prethodnom periodu zabilježile značajne pozitivne pomake i time doprinijele razvoju zdravstvenog turizma Republike Hrvatske.

Pozivamo vas da se prijavite za godišnje hrvatske turističke nagrade te time promovirate svoj rad i izvrsnost koju ostvarujete, ali i budete prepoznati kao najbolji dionici hrvatskog turizma!