Koordinacija aktivnosti sustava destinacijskih menadžment organizacija DMO i destinacijskih menadžment kompanija DMK

Hrvatska turistička zajednica će u suradnji s Udrugom hrvatskih putničkih agencija tijekom 2018. i 2019. godine realizirati program edukacije za javni i privatni sektor na temu:

Koordinacija aktivnosti sustava destinacijskih menadžment organizacija DMO i destinacijskih menadžment kompanija DMK“ uz izvođenje po 3 radionice na području 10 turističkih klastera Hrvatske što podrazumijeva Grad Zagreb, klaster Središnja Hrvatska, klaster Slavonija, klaster Istra, klaster Kvarner, klaster Lika-Karlovac, klaster Dalmacija-Zadar, klaster Dalmacija-Šibenik, klaster Split i klaster Dubrovnik.

Turističko tržište postaje izrazito konkurentno i sve je veća potreba razvoja nove destinacijske ponude i proizvoda jedinstvenih doživljaja i turističkih paket aranžmana turizma posebnih interesa, a za što je ključna kvalitetna suradnja privatnog i javnog sektora, inovativni proizvodi koji prate sve relevantne trendove te kvalitetni i obrazovani zaposlenici.

Stručne radionice namijenjene su direktorima turističkih zajednica i stručnim suradnicima u turističkim zajednicama na razini gradova, općina i županija, zaposlenima u sustavu turističkih zajednica te lokalnoj upravi i samoupravi na poslovima vezanim uz razvoj turizma te komercijalistima turističkih agencija koje posluju kao DMK i/ili potencijalni DMK.

Cilj radionica je identifikacija stanja i glavnih izazova u komercijalizaciji složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa, stanja i glavnih izazova u suradnji i komunikaciji sustava turističkih zajednica s postojećim DMK i/ili potencijalnim DMK, dugoročnih obrazovnih potreba i odabira prioriteta u nastavku edukativnih aktivnosti u okviru razvoja DMK.

Predavač: Željko Trezner kao stručnjak aktivno sudjeluje u različitim projektima, stručnim vijećima i skupinama u području menadžmenta turoperatora i turističkih agencija, destinacijskog marketinga i menadžmenta te održivog turizma općenito. Prodekan je Visoke škole Aspira i savjetnik Upravnog odbora Udruge hrvatskih putničkih agencija. Kao stručnjak s velikim poslovnim iskustvom uspješno integrira teorijske osnove u praktična rješenja koja su objavljena u brojnim priručnicima i stručnim člancima te prezentirana na mnogim radionicama, seminarima i konferencijama kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Očekivani rezultati prve radionice : Identifikacija glavnih izazova u razvoju složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u klasterima i daljnjih aktivnosti edukacija i razvoja DMK u suradnji s DMO.

Očekivani rezultati druge radionice : fokusirana edukacija u područjima identificiranih glavnih izazova u komercijalizaciji složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa te u suradnji i komunikaciji sustava turističkih zajednica s postojećim DMK i/ili potencijalnim DMK.

U nastavku je iskazan ciklus edukativnih radionica koje će se održavati tijekom rujna 2018. godine:


Središnja Hrvatska

2. Radionica - 19. 09.2018.
Lokacija: Centar za posjetitelje Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 2, Velika Gorica (kraj Muzeja Turopolja)

Raspored:
11:00 - 12:30 prvi radni dio
12:30 - 13:00 pauza
13:00 - 14:30 drugi radni dio

Ljubazno Vas molimo da svoju prijavu za drugu radionicu izvršite najkasnije 2 radna dana prije održavanja radionice putem ovog linka.

 

Lika-Karlovac

2. Radionica - 20.09.2018
Lokacija: Javna ustanova AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A, Karlovac

Raspored:
11:00 - 12:30 prvi radni dio
12:30 - 13:00 pauza
13:00 - 14:30 drugi radni dio

Ljubazno Vas molimo da svoju prijavu za drugu radionicu izvršite najkasnije 2 radna dana prije održavanja radionice putem ovog linka.

 

Istra

1. Radionica – 21.09.2018.
Lokacija: Školsko – gradska sportska dvorana
TUGOMILA UJČIĆA, PROF. 2, PAZIN

Raspored:
11:00 - 12:30 prvi radni dio
12:30 - 13:00 pauza
13:00 - 14:30 drugi radni dio

Ljubazno Vas molimo da svoju prijavu za prvu radionicu izvršite najkasnije 2 radna dana prije održavanja radionice putem ovog linka.

 

Slavonija

2. Radionica - 27.09.2018. 
Lokacija: Velika vijećnica Vukovarsko – srijemske županije
Palača Srijem, Županijska ulica 9, Vukovar

Raspored:
11:00 - 12:30 prvi radni dio
12:30 - 13:00 pauza
13:00 - 14:30 drugi radni dio

Ljubazno Vas molimo da svoju prijavu za prvu radionicu izvršite najkasnije 2 radna dana prije održavanja radionice putem ovog linka.

 

Grad Zagreb

2. Radionica - 03.10.2018.
Lokacija: FORUM Zagreb kongresni centar,
Radnička cesta 50 – centar Green Gold, 10000 Zagreb

Raspored:
11:00 - 12:30 prvi radni dio
12:30 - 13:00 pauza
13:00 - 14:30 drugi radni dio

Ljubazno Vas molimo da svoju prijavu za prvu radionicu izvršite najkasnije 2 radna dana prije održavanja radionice putem ovog linka.

 

ARHIVA – RADIONICE ODRŽANE U 2018.

Grad Zagreb
1. Radionica – 20.06.2018.

Središnja Hrvatska
1. Radionica – 19.06.2018., Sv. Martin na Muri

Lika - Karlovac
1. Radionica – 27.06.2018., Karlovac

Slavonija 
1. Radionica – 28.06.2018., Požega