Program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA I HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Prisavlje 14, 10000 Zagreb

objavljuju

J A V N I    P O Z I V

za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem
Programa poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2012. godini