Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini

Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini  uređuju  se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za sufinanciranje troškova predviđenih ovim Programom.

Potpore sukladno ovom Programu, HTZ će dodjeljivati sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13  od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.
Na temelju ovog Programa, HTZ će u 2016. raspisati Javne pozive za sljedeće mjere:

  1. Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
  2. Potpore događanjima,
  3. Razvoj i uvođenje na tržište od posebnog interesa složenih turističkih proizvoda.
Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini