Potpore događanjima 2015.

JAVNI POZIV

za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa

"Potpore događanjima" u 2015. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini;
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone;
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu;
  • jačanju snage brenda hrvatskog turizma;
  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju sukladno sljedećim programima:

  1. Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima
  2. Potpore događanjima
  3. TOP događanja


Dodatne informacije na: [email protected].

Potpore događanjima 2015 - Rezultati javnog poziva