Društvene mreže

Pojavom društvenih mreža evolucija interneta svakako je ušla u novu fazu, a svanućem Facebooka dogodila se internetska „supernova“ koja dubinski mijenja metode marketinške komunikacije prebacujući težište iz klasičnog persuazivnog oglašavanja u sofisticiranije PR područje.

Važnost Facebooka, ali i Twittera, Foursquarea, Youtubea, Google+ i ostalih mreža u promociji turističkih proizvoda i usluga otkriva ovaj edukacijski modul već u svojim prvim slajdovima. 

Međusobnom kombinacijom i nadogradnjom spomenutih društvenih mreža s naglaskom na općenito turistički i destinacijski marketing dolazi se do neospornog zaključka da se uz relativno mala financijska sredstva, znanje i nešto vremena može graditi baza „followera“, „fanova“, „influencera“ i „ambasadora“ i najbitnije potrošača odnosno klijenata, a to je ujedno i glavna preokupacija ovog edukacijskog modula.

Kroz konkretne studije slučaja u turizmu autori ovog modula prikazuju inovativne i u konačnici vrlo uspješne kampanje popularnih turističkih odredišta, ali u kontekstu korištenja društvenih mreža bilo kao osnovnog alata ili alata integriranog u ostale marketinške napore.

Nakon predstavljanja impresivnih rezultata slijedi onaj važniji dio, a to je analiza metoda i pristupa koji su doveli do uspjeha te savjeti za moguću primjenu naučenog. Prikupljanjem povratnih informacija i mišljenja gostiju i putnika o destinaciji ili turističkom proizvodu, društvene mreže omogućuju analizu. Na osnovi tih podataka analize, moguće je unaprijediti određeni pristup nastupa ili ponudu usluga te otklanjanje eventualnih grešaka. 

Kako (neke) društvene mreže omogućuju vrlo precizno geografsko ciljanje, kao i ciljanje grupe prema godinama i interesima, idealan su alat za lokacijski marketing, stoga će se i ovaj nezaobilazan segment društvenih medija prikazati kao alat koji se lako kombinira s ostalom on-line promidžbom a kako bi se što uspješnije došlo do ranije definirane ciljne skupine.

Vođenje sadržaja i komunikacije na društvenim mrežama složen je proces stoga mora biti planiran i kontroliran te stavljen u ruke stručne osobe. Strategije nastupa na društvenim mrežama proizlaze iz jasno postavljenih ciljeva i poseban dio ovog modula posvećen je upravo metodama koje naoko ležerniju i neformalniju komunikaciju uokviruju u sustav koji  ima jasnu dinamiku objava, koji se bazira na jasno izrađenom planu nastupa te podliježe provjeri i unaprjeđenju uspješnosti. 

Specifičnosti turističke usluge i doživljaja nije lako komunicirati kroz društvene mreže, a da sama komunikacija ne bude izložena potencijalnim neželjenim pravcima kretanja, stoga se unutar ovog modula i tumače specifičnosti sadržaja, različiti tipovi sadržaja, kombiniranje fotografija, video sadržaja te vođenje komentara.

Online poslovanje ali i nastup na društvenim mrežama podliježe istim pravnim regulativama kao i offline poslovanje. Ulaskom u EU dobili smo neka nove pravne regulative koje moramo pratiti, a vezane su uz cookije, informacije u footeru aplikacija na društvenim mrežama, itd. Osim tih pravila postoje pravila vezana na reklamacije i kleveta u periodu reklamacije na društvenim mrežama. Nije na odmet podsjetiti važnost autorskih tekstova.

Ključne riječi: Facebook, Twitter, Foursquare, YouTube, Influencer, Fan, Follower, lokacijski marketing, društvene mreže, društveni mediji, strategija nastupa na društvenim mrežama, Post, plan nastupa na društvenim mrežama, integracija društvenih mreža.

Program radionice

Bilo da tek počinjete koristiti ili želite osvježiti i optimizirati nastup na društvenim mrežama, na ovoj radionici naučiti ćete kako pravilno koristiti društvene mreže i kako maksimalno iskoristiti ove marketinške kanale.

Na tržištu oglašavanja danas se nudi veliki broj različitih platformi i alata, no bitno je znati kada je pojedini alat prigodan, koji način komuniciranja sa krajnjim potrošačem je optimalan obzirom na odabrano ciljano tržište, razdoblje u godini, prepoznatljivost turističkog branda. Budući da svaka kvalitetna internetska kampanja mora u sebi sadržavati mehanizme mjerenja učnkovitosti, ovaj edukacijski modul će obratiti pažnju i na analizu uspješnosti integriranih kampanja te analizom prikupljenih podataka.

Vrijeme

Tema

Sadržaj

10.00 – 10.15

Uvod i otvaranje
Definiranje očekivanja od ovog edukacijskog modula

Tko smo mi i o čemu ćemo danas razgovarati.

10.15 – 11:00

Definicije i vrste društvenih mreža, komparacija društvenih mreža, korištenje društvenih mreža u turizmu

Facebook, pojam stranice, profila, grupa, Twitter, Foursquare, Youtube, Trip Advisor

11.00 – 11.30

Društvene mreže i primjena u turizmu, lokacijski marketing

Studij slučaja  - popularne turističke destinacije na društvenim mrežama. Studij slučaja - lokacijski marketing u turizmu

11.30 – 12.30

Strategija nastupa na društvenim mrežama, sadržaj za društvene mreže

Definiranje ciljeva  nastupa na društvenim mrežama odabir strategije nastupa, definiranje metrike - konkretni slučaj iz turizma Parametri objava (frekvencija, dinamika), komunikacija s fanovima, odabir tema, izrada plana nastupa, specifičnosti turističkog sadržaja, tipovi sadržaja, fotografije i video sadržaj, vođenje komunikacije kroz komentiranje,  prilagodba sadržaja mediju (Facebook, Twitter, YouTube) studija slučaja - primjer iz turizma - pravni aspekti objave sadržaja

12.30 – 13.15

Pauza

 

13.15 – 14.30

Oglašavanje na društvenim mrežama

Facebook oglasi, plaćeni postovi, promotivni alati na FB
strategija oglašavanja, specifičnosti u turizmu strategija oglašavanje,  razlike u odnosu na ostale oglašivačke mreže

14.30 – 15.30

Integracija društvenih mreža i web sjedišta

Alati i proširenja za promociju stranica na društvenim mrežama na osnovnom web sjedištu i njihova primjena  - primjer iz turizma
Promocija web sjedišta na društvenim mrežama - primjeri iz prakse - turizam
Integracija raznih servisa s društvenim mrežama - aplikacije za slanje newslettera, ostale društvene mreže u integraciji s Facebookom

15.30 – 16.00

Integracija društvenih mreža i web sjedišta

Analiza uspješnosti integriranih kampanja, analiza prikupljenih podataka

Budući da je seminar prilagođen za veću interakciju i praktični rad u skupinama bilo bi poželjno da polaznici ovog seminara imaju laptope sa sobom.

Hrvatska turistička zajednica osigurala je simultano prevođenje za seminar Društvene mreže u svim navedenim gradovima budući da se radi o stručnom seminaru od čega se jedan dio odvija na engleskom jeziku

Andraž Štalec

Andraž Štalec

Andraž Štalec je direktor i suosnivač tvrtke Red Orbit. Internet marketingom se bavi od 2001. godine. Svoje veliko iskustvo je stekao kroz sudjelovanje na različitim projektima vezanim uz marketing i upravljanje. Predavao je na raznim konferencijama uključujući Slovensku marketinšku konferenciju, SKIM (Slovenska konferencija iskalneg marketinga), Akademija Finance, Slovenska gospodarska komora, Međunarodna konferencija o komunikaciji, Travel zoom konferencija i brojna događanja u organizaciji Google-a.

U posljednjih nekoliko godina savjetnik je brojnim slovenskim kompanijama među kojima su: MoutVacation.com, SloveniaHoliday.com, Gorenje, Danone, MedvešekPušnik, Triglav zdravstveno osiguranje i drugi. Andraž je autor više od 100 članaka o Internet marketingu i certificirani trener za Google Analytics i Google Adwords.
Cerifikati: Google AdWords Qualified Individual, Google Analytics Individual Qualification (IQ).

Krešimir Drvar

Krešimir Drvar

Životopis Krešimira Drvara kombinira informatiku i u velikoj mjeri, upravo turizam. Bio je voditelj informatičkih tečajeva za darovite informatičare u nekoliko škola, a i sam je već sa 17 godina položio zahtjevne ispite i završio Cisco CCNA akademiju, jedan od najviše cijenjenih certifikata u svijetu informatike. Autor je prvog priručnika o optimizaciji web stranica za tražilice na hrvatskom i vlasnik brojnih Google AdWords / Analytics Qualified Individual i Company certifikata, te je o tim temama predavao na brojnim konferencijama. Posljednjih godina isključivo se bavi Pay-per-Click metodama zakupa oglasnog prostora na Internetu te optimizacijom stranica za tražilice; posvećen je tome da pomogne tvrtkama da posjetitelje web stranica pretvore u kupce i važne buduće kontakte.

Krešimir Drvar svoje radno iskustvo stjecao je u raznim segmentima turizma, kao što su hoteli, kampovi, resorti, rent-a-car agencije i yachting, primarno se brinući za prodaju preko interneta. Imao je priliku raditi s nekima od vodećih svjetskih brandova u jednoj od najvećih svjetskih marketinških agencija, Omnicom Media Grupi, a trenutno radi na poziciji marketinškog menadžera za digitalne kanale u tvrtki Bluesun hotels & resorts. Također je i jedan od osnivača prvog regionalnog blog servisa.
Cerifikati: Cisco, Google AdWords Qualified Individual, Google AdWords Qualified Company, Google Analytics Individual Qualification (IQ).