Potpore događanjima

JAVNI POZIV
za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa

"Potpore događanjima" u 2016. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu,
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
 •  stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju sukladno sljedećim programima:

 1. Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima
 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
 3. TOP događanja

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascima JPD-2016, MP-2016, DP-2016, IPD-2016,TPR-2016 putem linka http://potpore.htz.hr
 • i u tiskanom obliku
     a) ispunjene online obrasce (JPD-2016, MP-2016, TPR-2016) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat
     b) ručno ispuniti ostale obrasce (DP-2016, IPD-2016) potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

Javni poziv otvoren je do 30. svibnja 2016. godine.

Dodatne informacije:  
Isključivo pisanim putem, na [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.