Informacije

Poslovne radionice pod nazivom „Sell Croatia“ (B2B workshop) održavaju se između hrvatskih turističkih subjekata i stranih partnera. Karakteristično za koncept „Sell Croatia“ jest održavanje na emitivnim tržištima. Većina radionica je u organizaciji predstavništva HTZ-a u inozemstvu, odnosno u organizaciji HTZ-a ukoliko na sukladnom tržištu ne postoji predstavništvo.

Ciljevi:
•    susreti predstavnika hrvatskog turističkog gospodarstva (hotelijersko-turističke tvrtke, putničke agencije i DMC-a, sustav TZ) s inozemnim partnerima
•    poslovni sastanci s partnerima i pregovori o kupnji usluga i/ili paketa.

Za sudjelovanje na radionicama „Sell Croatia“ potrebno je popuniti elektronsku prijavnicu. Prijava je valjana u trenutku kada Hrvatska turistička zajednica istu potvrdi, a prijavljeni subjekt zaprimi elektronsku potvrdu prihvata. Prijavljenom subjektu je na radionici osiguran jedan stol, četiri stolice te kava i voda u radnom dijelu te poslovni ručak ukoliko će isti biti organiziran.
Na pojedinu radionicu mogu se prijaviti maksimalno dva sudionika iz istog gospodarskog subjekta ukoliko nije drugačije definirano. Hrvatska turistička zajednica ovim putem zadržava pravo odbijanja pristiglih prijava ukoliko broj prijava premašuje predviđen maksimalan broj sudionika i/ili ukoliko djelatnost prijavljenog sudionika nije u skladu s ciljem i temom radionice.

Za radionice u 2024. godini nije potrebno uplaćivati kotizaciju. U slučaju izostanka prijavljenog sudionika, odnosno ne dolaska na radionicu, sudionik podnošenjem prijave potvrđuje da je suglasan platiti Hrvatskoj turističkoj zajednici obeštećenje u visini od 265,00 EUR, osim u slučaju više sile za što je potrebno dostaviti odgovarajuće obrazloženje, a po potrebi i dokumentaciju te zaprimiti suglasnost HTZ-a.

Svi hrvatski partneri prijavljeni na poslovne radionice dužni su prezentirati isključivo ponudu Hrvatske, isto kao i davati informacije samo o Hrvatskoj, te proizvodima i uslugama u istoj. Hrvatska turistička ovim putem zadržava pravo odbijanja pristiglih prijava ukoliko broj prijava premašuje predviđen maksimalan broj sudionika i/ili ukoliko djelatnost prijavljenog sudionika nije u skladu s ciljem i temom održavanja radionice. 


Hrvatska turistička zajednica ovim putem pridržava pravo otkaza svake poslovne radionice u slučaju nedostatnog interesa sudionika, više sile ili drugog opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja poslovne radionice Hrvatska turistička zajednica neće biti odgovorna za eventualno nastalu štetu ili za refundaciju bilo kakvih troškova prijavljenih sudionika otkazane poslovne radionice.

Hrvatska turistička zajednica može otkazati poslovnu radionicu najkasnije mjesec dana prije najavljenog datuma održavanja o čemu je dužna obavijestiti do tog trenutka prijavljene sudionike. U slučaju više sile poslovna radionica može biti otkazana do dana njenog održavanja.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na [email protected]