Informacije

Poslovne radionice pod nazivom „Sell Croatia“ (B2B workshop) održavaju se između hrvatskih turističkih subjekata i stranih partnera. Karakteristično za koncept „Sell Croatia“ jest održavanje na emitivnim tržištima. Većina radionica je u organizaciji predstavništva HTZ-a u inozemstvu, odnosno u organizaciji GU HTZ-a ukoliko na sukladnom tržištu ne postoji predstavništvo.

Ciljevi:

  • susreti predstavnika hrvatskog turističkog gospodarstva (hotelijersko-turističke tvrtke, putničke agencije i DMC-a) s inozemnim partnerima
  • poslovni sastanci s partnerima i pregovori o kupnji usluga i/ili paketa.


Poslovne radionice nisu namijenjene sustavu turističkih zajednica. Hrvatska turistička zajednica će iznimno omogućiti pojedinim turističkim zajednicama županija i turističkim zajednicama gradova sudjelovanje na radionicama u inozemstvu, ukoliko se radi o poslovnim radionicama na dalekim i novim tržištima. Iznimke će se potvrđivati za svaku radionicu i turističku zajednicu individualno, na upit pojedine turističke zajednice.

Za sudjelovanje na radionicama „Sell Croatia“ potrebno je popuniti elektronsku prijavnicu, te uplatiti kotizaciju navedenu u prijavnici.

Uplatu kotizacije potrebno je izvršiti do datuma navedenog u pozivu za određenu poslovnu radionicu, kako bi se mogla zaključiti lista sudionika te ista proslijediti stranim i domaćim partnerima. Hrvatska turistička zajednica će ispostaviti račun hrvatskom privrednom subjektu po primljenoj uplati. Kako bismo imali potrebne podatke za ispostaviti račun, prije uplate obavezno ispunite ON-LINE prijavnicu. Uplaćena kotizacija neće se vraćati osim u slučaju više sile za što je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

Hrvatska turistička zajednica ovim putem pridržava pravo otkaza svake poslovne radionice u slučaju nedostatnog interesa sudionika, više sile ili drugog opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja poslovne radionice Hrvatska turistička zajednica neće biti odgovorna za eventualno nastalu štetu ili za refundaciju bilo kakvih troškova prijavljenih sudionika otkazane poslovne radionice, osim povrata ranije uplaćene kotizacije prijavljenih sudionika za sudjelovanje na radionici.

Hrvatska turistička zajednica može otkazati poslovnu radionicu najkasnije mjesec dana prije najavljenog datuma održavanja o čemu je dužna obavijestiti do tog trenutka prijavljene sudionike. U slučaju više sile poslovna radionica može biti otkazana do dana njenog održavanja.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na workshop@htz.hr