Grafički dizajner - stručni suradnik / specijalist (m/ž)

-

Hrvatska turistička zajednica
objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto
„grafički dizajner - stručni suradnik/specijalist“ (m/ž)

 Što nudimo:

 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • redovita, odgovarajuća primanja;
 • ugodno radno okruženje u motivirajućem timu;
 • kontinuirano stručno usavršavanje.

 

Opis poslova:

 • stručni poslovi vezani uz produkciju promotivnih materijala prema planu i programu Hrvatske turističke zajednice;
 • produkcija i prilagodba animiranih i statičnih web i mobile bannera i drugih online promotivnih materijala;
 • produkcija i prilagodba print oglasa, OOH, plakata, letaka, brošura, izvješća i drugih offline promotivnih materijala;
 • produkcija i prilagodba oglasnih formata i vizuala za društvene mreže (Image Ads, Coveri i sl.);
 • produkcija i prilagodba promotivnih materijala za sajamske nastupe (grafičko i vizualno opremanje štanda);
 • ostali poslovi u skladu s godišnjim programom rada, strateškim dokumentima i ostalim aktima HTZ-a, odnosno po nalogu nadređenih.

 

Poželjna znanja i kompetencije:

 • napredno znanje rada u Adobe programima – Photoshop CC, InDesign CC, Acrobat, Illustrator CC;
 • odlično znanje grafičkog dizajna, DTP-a i web dizajna;
 • odlično znanje u području produkcije grafičkih i audio-vizualnih sadržaja;
 • odlično znanje u interpretaciji zadanih specifikacija za rad i terminologiji specifikacija za online i offline promotivne materijale;
 • poznavanje prava intelektualnog vlasništva;
 • prednost je znanje rada u programima za izradu HTML5 animiranih bannera – Google Web Designer, Adobe Animate i sl.;
 • prednost je poznavanje HTML/CSS-a te JavaScripta;
 • prednost je znanje rada u programima za obradu videa – Adobe Premiere CC, Adobe After Effects CC i sl.;
 • prednost je znanje i razumijevanje marketinških koncepata i strategija;
 • odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • prednost je poznavanje dodatnog stranog jezika;
 • znanje alata MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
 • pedantnost u radu i sposobnost uočavanja detalja;
 • razumijevanje turističkog sustava i zakonodavstva u Hrvatskoj;
 • poznavanje turističke industrije i turističkih proizvoda;
 • sposobnost logičnog razmišljanja;
 • samoinicijativnost i razvijena sposobnost komuniciranja;
 • visoka razina organizacijskih sposobnosti;
 • fleksibilnost, upornost i dosljednost;
 • iskustvo rada u timu;
 • poželjno radno iskustvo u navedenom opisu poslova.

 

Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1;
 • znanje jednoga stranog jezika;
 • znanje rada na osobnom računalu.

 

*sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22)

 

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda, certifikata i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).

HTZ može prije zaključivanja ugovora o radu zatražiti uvid u originale i/ili odgovarajuću presliku dostavljene dokumentacije, kao i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta.

Napomena:

Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Testiranje kandidata:
HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje stručnog znanja i kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Način prijave:
Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

 

Rok za prijavu:
10 dana od objave oglasa.