Stručni suradnik za informatičku podršku (m/ž)

Datum završetka natječaja:

Hrvatska turistička zajednica provodi reorganizaciju poslovanja i  želi osnažiti radne timove unutar organizacije.

Što nudimo:

 • neposredan rad s najnovijim i najnaprednijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;
 • mogućnost rada na važnim i strateškim projektima i nacionalnom sustavu s više od 100.000 korisnika;
 • intenzivne kontakte s kolegama na području ICT-a;
 • kontinuirano usavršavanje na području ICT-a;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja;
 • ugodno radno okruženje u motivirajućem timu.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • certifikati Microsoft MCP, MCSA, MCSE, CompTIA A+;
 • razvijene komunikacijske vještine, odgovornost, timska suradnja, motivacija za daljnje stručno usavršavanje;
 • iskustvo u korištenju tehnologija i okolina:
  • Windows Server 2008/2012/2016;
  • Windows 7 i Windows 10 te Microsoft Office 2016;
  • Mrežnih tehnologija;
  • Sistemskom okolinom;
 • samostalnost u obavljanju poslova, visoka razina odgovornosti, praćenje razvoja i primjena novih tehnoloških rješenja, timski rad i komunikativnost.


Složenost poslova i odgovornosti:

 • uobičajeni stupanj stručnog znanja i samostalnosti u izvršavanju uz potrebu za uobičajenim stupnjem konzultacije s nadređenim osobama ili drugim organizacijskim jedinicama;
 • stručni poslovi s međusobno povezanim različitim zadaćama u čijem rješavanju se primjenjuju uobičajene metode rada, postupci ili stručne tehnike;
 • administrativno-operativni poslovi koji služe za provedbu stručnih zadataka (evidencije, poslovna dokumentacija, izvještavanje i dr.).
 • odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno s 02.04.2018.