Senior developer - specijalist (m/ž)

Datum završetka natječaja:

Hrvatska turistička zajednica objavljuje
natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto
„Senior developer (specijalist)“ (m/ž)

Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)

Poželjna znanja i kompetencije:

 • sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij računarstva, elektrotehnike, informatike ili sličnog usmjerenja;
 • potrebne godine iskustva u razvoju C# aplikacija: 3;
 • iskustvo u korištenju tehnologija: REST/SOAP servisi, ORM (object relational mapping);
 • jezici: engleski;
 • vaš zadatak će biti dizajniranje, razvoj i održavanje poslovnih aplikacija;
 • poznavanje C#, ASP.Net MVC razvojnog okruženja;
 • poznavanje rada sa MS SQL Serverom;
 • poznavanje HTML, CSS i JQuery tehnologija;
 • iskustvo u radu sa GitHub ili sličnim sustavom;
 • iskustvo u razvoju web, mobilnih ili desktop aplikacija predstavlja prednost pri zapošljavanju;
 • razvijene komunikacijske vještine, odgovornost, timska suradnja, motivacija za daljnje stručno usavršavanje.

 

Što nudimo:

 • neposredan rad s najnovijim i najnaprednijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;
 • mogućnost rada na važnim i strateškim projektima i nacionalnom sustavu sa više od 100.000 korisnika;
 • intenzivne kontakte s kolegama na području ICT-a;
 • kontinuirano usavršavanje na području ICT-a;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).

Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno sa 28. veljače 2018.