Stručni suradnik/specijalist za pravne poslove (m/ž)

-

Hrvatska turistička zajednica

objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto
„stručni suradnik/specijalist za pravne poslove“ (m/ž)


Hrvatska turistička zajednica provodi reorganizaciju poslovanja i želi osnažiti radni tim unutar organizacije.

Što nudimo:

 • ugodno radno okruženje u motivirajućem timu,
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja,
 • lokacija u centru Zagreba.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • stručna sprema iz područja društvenih znanosti, pravnog usmjerenja;
 • 2 ili više godina na poslovima u korporaciji ili drugoj instituciji (organizaciji) vezanim uz pravne i kadrovske poslove;
 • razumijevanje turističkog sustava i zakonodavstva u Hrvatskoj;
 • dobro poznavanje trgovačkog prava;
 • poznavanje radnog prava;
 • poznavanje sustava javne vlasti u Hrvatskoj i EU;
 • poznavanje pravila i standarda javne nabave i uredskog poslovanja;
 • sposobnost logičnog razmišljanja i samoinicijativnost;
 • razvijene komunikacijske vještine;
 • samostalnost u obavljanju poslova, visoka razina odgovornosti, timski rad;
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • dobro poznavanje još jednog svjetskog jezika u govoru i pismu;
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama, MS Office paket.


Opis poslova:

 • pružanje savjetodavne i analitičke pravne podrške u vezi organiziranja poslovnih aktivnosti;
 • usklađivanje poslovanja s propisima;
 • suradnja s odvjetnicima i vanjskim pravnim savjetnicima te tijelima javne vlasti u vezi primjene pravnih propisa;
 • izrada dokumenata u vezi s radno-pravnim statusom i pravima radnika;
 • organiziranje poslova vezano za zaštitu na radu;
 • priprema dopisa, potvrda, izvješća te prikupljanje, obrađivanje i arhiviranje poslovne dokumentacije vezanu uz sudske, upravne i druge postupke pred tijelima javne vlasti;
 • pripremanje i kontroliranje standardiziranih tekstova ugovora i drugih službenih dokumenata;
 • pravilno provođenje internih akata vezanih uz opće i zajedničke poslove organizacijskih jedinica Glavnog ureda hrvatske turističke zajednice;
 • obrađivanje i prosljeđivanje ugovora, rješenja, dopisa i drugih akata koje izdaje ili zaprima HTZ;
 • periodično praćenje objave u Narodnim novinama i Službenom listu EU i izvještavanje o uočenim izmjenama i dopunama propisa relevantnih za poslovanje HTZ-a;
 • praćenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti u vezi propisa iz turizma kao i propisa o poslovanju neprofitnih organizacija;
 • dokumentiranje upravnih, sudskih i drugih postupaka pred tijelima javne vlasti;
 • obavljanje ostalih poslove u skladu s godišnjim programom rada, strateškim dokumentima i ostalim aktima HTZ-a.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).

Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo na adresu elektroničke pošte posao@htz.hr

Rok za prijavu: zaključno s 18. rujna 2018.