Stručni suradnik za internetske stranice (m/ž)

-

Što nudimo:

 • stručni poslovi vezani uz razvoj i optimiziranje aplikativnih rješenja za internetske stranice (marketinške, poslovne) i upravljanje njihovim funkcioniranjem i sadržajem; razvoj i optimiziranje mobilnih aplikativnih rješenja i upravljanje njihovim funkcioniranjem i sadržajem; analiziranje aktivnosti na internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • dvije ili više godina radnog iskustva na poslovima u korporaciji ili drugoj instituciji (organizaciji) vezanim uz CMS (WordPress, Joomla, Drupal…), HTML/CSS, JavaScript i online marketing;
 • poznavanje procesa upravljanja i administriranja internetskim stranicama i portalima;
 • dobro znanje i vještine za UX (user experience), UI (user interface), U (usability) i SEO (Search Engine Optimization);
 • razumijevanje turističkog sustava i zakonodavstva u Hrvatskoj;
 • poznavanje turističke industrije i turističkih proizvoda;
 • posjedovanje praktičnog i primijenjenog znanja u području marketinga;
 • dobro poznavanje online marketinških alata i procesa;
 • posjedovanje analitičkih vještina;
 • prednost posjedovanje specijaliziranih certifikata u području online marketinga (npr. Google Ads i sl.);
 • sposobnost logičnog razmišljanja;
 • samoinicijativnost i razvijena sposobnost komuniciranja;
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama.


Složenost poslova i odgovornosti:

 • uobičajeni stupanj stručnog znanja i samostalnosti u izvršavanju uz potrebu za uobičajenim stupnjem konzultacije s nadređenim osobama ili drugim organizacijskim jedinicama;
 • stručni poslovi s međusobno povezanim različitim zadaćama u čijem rješavanju se primjenjuju uobičajene metode rada, postupci ili stručne tehnike;
 • administrativno-operativni poslovi koji služe za provedbu stručnih zadataka (evidencije, poslovna dokumentacija, izvještavanje i dr.).
 • odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna engleski jezik i poznaje još jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno s 28. svibnja 2019.