Administrator / Viši administrator / Administrator specijalist (m/ž)

-

Hrvatska turistička zajednica
objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto
„administrator/viši administrator/administrator specijalist“
(m/ž)


Što nudimo:

 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • odgovarajuća primanja;
 • ugodno radno okruženje u motivirajućem timu;
 • kontinuirano stručno usavršavanje.

 

Opis poslova:

 • opći poslovi vezani uz recepciju, pisarnicu i arhivu;
 • održavanje prostora i imovine;
 • nabava uredskog, potrošnog i drugog sitnog materijala za opće potrebe i sl;
 • vođenje općih evidencija, a posebno knjiga pošte, urudžbeni zapisnik, popis registraturnog i arhivskog gradiva;
 • obavljanje poslova u skladu s važećom zakonskom regulativom i internim procedurama.

 

Propisani uvjeti za radno mjesto:

 • završena najmanje srednja škola u četverogodišnjem trajanju;
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na srodnim poslovima;
 • znanje jednoga stranog jezika;
 • znanje rada na osobnom računalu;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

 

Poželjna znanja i kompetencije:

 • dobro poznavanje pravila i standarda uredskog poslovanja;
 • sposobnost logičnog razmišljanja;
 • samoinicijativnost i razvijena sposobnost komuniciranja;
 • točnost, ažurnost, sistematičnost, fleksibilnost;
 • profesionalnost, ljubaznost i strpljivost u ophođenju sa strankama i kolegama;
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama, MS Office i sl.

 

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).

HTZ može prije zaključivanja ugovora o radu zatražiti uvid u originale i/ili odgovarajuću presliku dostavljene dokumentacije, kao i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Testiranje kandidata: 
HTZ može odlučiti provesti testiranje stručnog znanja i kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Način prijave: 
Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

 

Rok za prijavu: 
10 dana od objave oglasa