Stručni suradnik/ca za predstavništva

-

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Mjesto rada: Zagreb
Broj traženih radnika: 1
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti

Razina obrazovanja:

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Strani jezici: Engleski jezik


Informatička znanja:
Potrebno napredno poznavanje informatike

 • excel
 • word
 • ostalo
 • powerpoint


Ostale informacije:

Hrvatska turistička zajednica objavljuje natječaj za primanje na stručno osposobljavanje za radno mjesto „Stručni suradnik/ica za predstavništva“


Opis poslova:

 • prikupljanje podataka i informacija i ostali poslovi vezani za izradu periodičnih Newslettera-korisnih informacija s inozemnih tržišta;
 • prikupljanje dokumentacije o dogovorenim i obavljenim poslovima u okviru zadaća Odjela za predstavništva Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu;
 • administrativni i organizacijski poslovi vezani uz marketinške i PR te ostale komunikacijske aktivnosti na tržištima na kojima djeluju predstavništva HTZ-a u inozemstvu.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • poznavanje hrvatske turističke ponude;
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • dobro poznavanje još jednog svjetskog jezika u govoru i pismu;
 • napredno korištenje MS Office paketa i aktualnih programskih rješenja slične namjene;
 • marljivost, proaktivnost i inicijativa u radnim procesima;
 • organizacijske vještine, sustavnost i metodičnost u radu, sposobnost praćenja poslova prema zadanim rokovima;
 • želja vlastitim angažmanom efikasno i predano rješavati sve zadatke koje je potrebno provesti;
 • sklonost usvajanju novih znanja i vještina;
 • sklonost timskom radu, te obazrivost i susretljivost prema kolegama u timu i uredu.


Složenost poslova i odgovornosti:

 • uobičajeni stupanj stručnog znanja i samostalnosti u izvršavanju uz potrebu za uobičajenim stupnjem konzultacije s nadređenim osobama ili drugim organizacijskim jedinicama;
 • stručni poslovi s međusobno povezanim različitim zadaćama u čijem rješavanju se primjenjuju uobičajene metode rada, postupci ili stručne tehnike;
 • administrativno-operativni poslovi koji služe za provedbu stručnih zadataka (evidencije, poslovna dokumentacija, izvještavanje i dr.);
 • odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.
  * sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.


Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.
Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo na mail posao@htz.hr

Rok za prijavu: 8 dana od objave.

U obzir dolazi preddiplomski / diplomski studij - prvostupnik / magistar novinarstva, politiologije, komunikologije.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.