Stručni suradnik/specijalist za nadzor (m/ž)

-

Hrvatska turistička zajednica

objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto
„stručni suradnik/specijalist za nadzor“ (m/ž)

Hrvatska turistička zajednica provodi reorganizaciju poslovanja i želi osnažiti radni tim unutar organizacije.

Što nudimo:

 • ugodno radno okruženje u motivirajućem timu,
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja,
 • lokacija u centru Zagreba.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • stručna sprema iz područja društvenih znanosti, ekonomskog ili pravnog usmjerenja;
 • dobro poznavanje zakonodavstva i iskustvo iz djelokruga financijskog poslovanja i računovodstva neprofitnih organizacija te dobro razumijevanje računovodstvenog zakonodavstva, standarda i pravila u Hrvatskoj;
 • dvije ili više godina na poslovima u korporaciji ili drugoj instituciji (organizaciji) vezanim uz financijsko poslovanje odnosno nadzor financijskog poslovanja (revizorski poslovi, kontroling i sl.);
 • dobro poznavanje standarda financijskog planiranja i izvješćivanja;
 • izražene numeričke i analitičke sposobnosti;
 • iskustvo iz djelokruga rada sustava turističkih zajednica i/ili iskustvo u suradnji sa sustavom turističkih zajednica;
 • sposobnost logičnog razmišljanja;
 • samoinicijativnost i komunikativnost;
 • točnost, ažurnost, strukturiranost, fleksibilnost;
 • organizacijske vještine;
 • sklonost timskom radu;
 • sustavnost i metodičnost u radu;
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama, MS Office paket i posebno aplikacijama vezanim uz računovodstvo i knjigovodstvo;
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • dobro poznavanje još jednog svjetskog jezika u govoru i pismu;
 • vozačka dozvola B kategorije.


Opis poslova:

 • koordiniranje rada i izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica;
 • organiziranje i provođenje stručne edukacije na razini sustava turističkih zajednica;
 • provođenje zakonskih zadaća nadzora turističkih zajednica;
 • organiziranje posebnih stručnih skupova;
 • poslovi kontrole i provedbe planiranih aktivnosti nadzora i kontrole turističkih zajednica, a posebno u vezi sa svrsishodnošću utroška financijskih sredstava (revizija);
 • analiziranje programa rada i godišnjeg financijskog izvještaja turističkih zajednica;
 • analiziranje izvještaja NO turističkih zajednica;
 • analiziranje i ocjenjivanje izvršenja planova i programa turističkih zajednica;
 • analiziranje i ocjenjivanje svrsishodnosti trošenja sredstava turističkih zajednica te usklađenost istog sa zakonskim propisima te planom i programom rada TZ;
 • surađivanje pri izradi izvještaja o obavljenom nadzoru poslovanja turističkih zajednica te predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti;
 • sudjelovanje u stručnim savjetovanjima sustava TZ;
 • obavljanje ostalih poslove u skladu s godišnjim programom rada, strateškim dokumentima i ostalim aktima HTZ-a.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo na adresu elektroničke pošte posao@htz.hr

Rok za prijavu: zaključno s 18. rujna 2018.