Stručni suradnik za računovodstvene poslove (m/ž)

Datum završetka natječaja:

Hrvatska turistička zajednica provodi reorganizaciju poslovanja i  želi osnažiti radne timove unutar organizacije.

Što nudimo:

 • rad na računovodstvenim poslovima;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • konstantna edukacija;
 • redovita i primjerena primanja.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • stručna sprema iz područja društvenih znanosti, ekonomskog usmjerenja;
 • samostalnost u obavljanju računovodstveno-knjigovodstvenih poslova (knjiženje dokumenata URA i IRA te izvoda, obračun plaća, blagajničko poslovanje, putni nalozi, izrada izvještaja za PDV, priprema računa za plaćanje, evidentiranje imovine i obveza te ostali poslovi);
 • razumijevanje poreznog sustava i računovodstvenog zakonodavstva u Hrvatskoj;
 • odlično poznavanje računovodstvenih standarda i pravila;
 • sposobnost logičnog razmišljanja;
 • samoinicijativnost i razvijena sposobnost komuniciranja;
 • izražene numeričke i analitičke sposobnosti;
 • točnost, ažurnost, strukturiranost, fleksibilnost;
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama (MS Windows, MS Office i slično), posebno aplikacijama vezanim uz računovodstvo.


Složenost poslova i odgovornosti:

 • uobičajeni stupanj stručnog znanja i samostalnosti u izvršavanju uz potrebu za uobičajenim stupnjem konzultacije s nadređenim osobama ili drugim organizacijskim jedinicama;
 • stručni poslovi s međusobno povezanim različitim zadaćama u čijem rješavanju se primjenjuju uobičajene metode rada, postupci ili stručne tehnike;
 • administrativno-operativni poslovi koji služe za provedbu stručnih zadataka (evidencije, poslovna dokumentacija, izvještavanje i dr.).
 • odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno s 02.04.2018.