Stručni suradnik / specijalist u uredu direktora (m/ž)

-

Što nudimo:

 • poslove vezane za pružanje operativne, stručne i administrativne podrške za provedbu aktivnosti i zadaća stručnih službi ureda direktora i drugih organizacijskih jedinica Glavnog ureda te poslove vezane uz provođenje i koordinaciju poslovnih procesa na razini cijele organizacije, s posebnim naglaskom na analizu, planiranje, izvještavanje i budžetiranje;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • radno iskustvo na poslovima vezanim uz projekte i projektne zadatke;
 • izrazito razvijene sposobnosti komunikacije i prezentacije;
 • profesionalnost, ljubaznost i strpljivost, timski rad;
 • lakoća izražavanja u usmenoj i pismenoj komunikaciji;
 • izražene analitičke i organizacijske sposobnosti;
 • samoinicijativnost, fleksibilnost, proaktivnost;
 • napredno poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama, izrada i korištenje Pivot tablica u Excelu i sl.


Složenost poslova i odgovornosti:

 • uobičajeni stupanj stručnog znanja i samostalnosti u izvršavanju uz potrebu za uobičajenim stupnjem konzultacije s nadređenim osobama ili drugim organizacijskim jedinicama;
 • stručni poslovi s međusobno povezanim različitim zadaćama u čijem rješavanju se primjenjuju uobičajene metode rada, postupci ili stručne tehnike;
 • administrativno-operativni poslovi koji služe za provedbu stručnih zadataka (evidencije, poslovna dokumentacija, izvještavanje i dr.).
 • odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna engleski jezik i poznaje još jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno s 28. svibnja 2019.