Ukrajina

Ana Stepanova

Pisani materijal

Gospođa Ana Stepanova nagrađena je za dva teksta o Hrvatskoj objavljena u specijaliziranom časopisu Ukrainska turistička gazeta. Nagrađena novinarka u tom je turističkom časopisu ujedno i glavna menađerica, a ranije je imala i znanstvenu karijeru kao asistentica na katedri za Psihologija i Pedagogija, pri Nacionalnom pedagoškom univerzitetu u Kijevu. Ljepote Hrvatske novinarka je opisala u svojima člancima pod naslovom “Uspomene o morskim lutanjima, otocima i delfinima Hrvatske” te “Bogatstvo Hrvatske”. Oba članka objevljena su na dvije strane časopisa koji se tiska u nakladi od 30 tisuća primjeraka.