Predstavništvo Francuska

PISANI MATERIJAL

Novinar: Vincent Guerrier - glavni urednik časopisa „City magazine“ je zadnjih 6 godina, prije toga bio je glavni urednik časopisa Patinage Magazine i Hockey Magazine. Nominirana reportaža pod nazivom „La cote' Dalmate“ govori o ljepotama gradova Zadra i Šibenika, te o izletima u njihovu okolicu. 

Naklada: 60.000 primjeraka 
Datum objave: proljeće 2008. 
Veličina reportaže: 12 stranica 
Procijenjena vrijednost: 60.000,00 € 

TV MATERIJAL

Novinar: Didier Sapaut - diplomirao je na Ecole Nationale d’Administration (ENA), a medijima i komunikacijama bavi se od 1982. 1997. Didier SAPAUT priključio se TF1, vodećoj francuskoj televizijskoj kući kao glavni izvršni direktor TF1 International i Predsjednik Les Films Ariane koje su obje tvrtke-kćeri grupe. 2001. godine pridružio se Patricku LE LAYU, Predsjedniku TF1 kao izvršni direktor odgovoran za strateške projekte. 2004. imenovan je Glavnim izvršnim direktorom dokumentarnog programa u vlasništvu TF1: Histoire (2004.-2007.), a potom Odyssée i Ushuaia TV (od 2007.) Reportaža pod nazivom „Les sentinelles de la nature“ u trajanju od 53 minute emitirana je na TV postaji Ushuaia. TV postaja Ushuaia orijentirana je na prirodu, okoliš i održivi razvoj. Nominirana reportaža prikazala je razne projekte zaštite okoliša u Hrvatskoj: zaštitu bjeloglavih supova na Cresu, zaštitu delfina na Lošinju, speleološke projekte u ogulinskim špiljama, Institut oceanografije u Splitu te udrugu biloga Kornatskog arhipelaga. 

Vrijeme emitiranja: prosinac 2008. 
Dužina reportaže: 53 minute 
Gledanost: 35.000 gledatelja 
Procijenjna vrijednost: 166.400,00 €

Novinar: Dorothée Frénot - na France 3 TV radi već 5 godina i zadužena je za produkciju dokumentaraca i magazina na temu putovanja i zaštite prirode. 

Reportaža pod nazivom „Les sentinelles de la nature“ u trajanju od 53 minute emitirana je na TV postaji Ushuaia. TV postaja Ushuaia orjentirana je na prirodu, okoliš i održivi razvoj. Nominirana reportaža prikazala je razne projekte zaštite okoliša u Hrvatskoj: zaštitu bjeloglavih supova na Cresu, zaštitu delfina na Lošinju, speleološke projekte u ogulinskim špiljama, Institut oceanografije u Splitu te udrugu biloga Kornatskog arhipelaga.

Vrijeme emitiranja: prosinac 2008.
Dužina reportaže: 53 minute
Gledanost: 35.000 gledatelja
Procijenjna vrijednost: 166.400,00 €