Nizozemska

Hans Bouman

PISANI MATERIJAL

Gospodin Hans Bouman nagrađen je za članak o kvarnerskim otocima Krku, Cresu i Lošinju objavljenom u turističkom časopisu Reiz& Magazine, koji se 11 puta godišnje izdaje u nakladi u gotovo 50 tisuća primjeraka. Put kvarnerskim otocima Hans Bouman započinje na Krku gdje susreće strane turiste, zaustavlja se u Vrbniku, Puntu, na otočiću Košljunu te opisuje prirodu otoka s više biljaka negoli u cijeloj Velikoj Britaniji. S Krka preko Cresa pisac stiže na Lošinj, posjećuje njegove gradiće te opisuje istraživački centar za zaštitu delfina. Na Cresu posjećuje najveći volonterski centar u Europi za zaštitu bjeloglavih supova.