Italija

Osvaldo Ferretti

Osvaldo Ferretti novinar je dugogodišnji novinar. Trenutačno radi kao novinar i bloger slobodnjak. Nominiran je za reportažu u časopisu Caravan e camper pod nazivom Destinazione Slavonia. Objavio je velik broj prekrasnih reportaža o Hrvatskoj. Kamperom je krenuo na put kroz Slavoniju i Baranju izvan uobičajenih turističkih ruta te time otkrio zanimljivu ponudu ovog dijela Hrvatske.

Rita Di Francesco

Urednica reportaže Rita Di Francesco, redateljica mlade generacije, ima odlučujuću ulogu u izboru emisija, snima dokumentarne i putopisne reportaže za redakciju vrlo gledanog programa RAI3. U najavi emisije ističe se važnost Varaždina kao turističke destinacije koja razvija cikloturizam i zdravstveni turizam izmedu četiri države – Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske.