Švicarska

Zlatna penkala Švicarska
Zlatna penkala Švicarska

PISANI MATERIJAL

Sascha Schneider u reportaži predstavlja prirodne ljepote obale i otoka. Posebni osvrt dan je na plaže i otoke i to od Brača, Krka, Raba, Murtera, Paga-Zrće, Dugog otoka i Visa. Regija Istre prikazana je kao idealna destinacija za odmor obitelji s djecom. Autor predstavlja i kontinentalnu Hrvatsku, Krapinsko-Zagorsku županiju, kulturu i dvorce u Središnjoj Hrvatskoj Poseban osvrt daje na zaštićena područja, posebice na nacionalne parkove Krka i Plitvička jezera kao i na razne mogućnosti bavljenja sportom te prezentira ponudu pustolovnog turizma i kulturne ljepote gradova duž Jadranske obale.