Nagrada u nautičkom turizmu

Godišnje hrvatske turističke nagrade otvorene su za sve dionike u hrvatskom turizmu te predstavljanju priliku za prezentiranje izvrsnosti i primjera najboljih praksi, ali i njihovo promicanje i javno priznanje. Cilj je promovirati, poticati i nagrađivati izvrsnost u hrvatskom turizmu.

Kategorija Nagrada u nautičkom turizmu prepoznaje izvrsnost u području nautičkog turizma, koja turistima pruža jedinstveno i nezaboravno iskustvo prilikom plovidbe i boravka u lukama nautičkog turizma kroz kvalitetnu i inovativnu nautičku uslugu. Primjena koncepta održivosti značajna je prilikom kreiranja ponude i vidljivosti destinacije nautičkog turizma. Turistička ponuda nautičkog turizma može dati doprinos realizaciji ciljeva strateških dokumenata hrvatskog turizma što je potrebno naglasiti i obrazložiti u samoj kandidaturi.

Za nagradu se mogu kandidirati: nautičke destinacije, turističke zajednice, regionalna ili lokalna samouprava, luke nautičkog turizma, marine, charter tvrtke/agencije, i drugi poslovni subjekti, organizacije, udruge i institucije koje su u prethodnom periodu zabilježile značajne pozitivne pomake i time doprinijele razvoju nautičkog turizma Republici Hrvatskoj.

Pozivamo vas da se prijavite za godišnje hrvatske turističke nagrade te time promovirate svoj rad i izvrsnost koju ostvarujete, ali i budete prepoznati kao najbolji dionici hrvatskog turizma!