Sredstva za regionalne turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu

Hrvatska turistička zajednica će u 2024. godini u skladu s Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22) dodjeljivati sredstva za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu.

Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. godini bit će aktivan do 31. siječnja 2024. godine, a prihvatljivi korisnici sredstava su regionalne turističke zajednice čiji je indeks turističke razvijenosti za 2022. godinu manji od 20 sukladno Metodologiji izračuna turističke razvijenosti Instituta za turizam koja je iskazana u Prilogu 1. Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22).

Indeks turističke razvijenosti za regionalne turističke zajednice dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva turizma i sporta na poveznici https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/otvoreni-podaci/22846 sukladno članku 4. st. 4. Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22).

Rok za podnošenje kandidatura: 31. siječnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE REGIONALNIH TURISTIČKIH ZAJEDNICA NA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENOM PODRUČJU I KONTINENTU U 2024. IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT