Sredstva za regionalne turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu

Hrvatska turistička zajednica će u 2022. godini u skladu s Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22) dodjeljivati sredstva za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu. 

Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. godini biti će aktivan do 19. travnja 2022. godine, a prihvatljivi korisnici sredstava su regionalne turističke zajednice čiji je indeks turističke razvijenosti za 2020. godinu manji od 20 sukladno Metodologiji izračuna turističke razvijenosti Instituta za turizam koja je iskazana u Prilogu 1. Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22).

Indeks turističke razvijenosti za regionalne turističke zajednice objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva turizma i sporta sukladno članku 4. st. 4. Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22).

Rok za podnošenje kandidatura: 19. travnja 2022.