Informacije o tržištima

S ciljem pružanja podrške u procesu donošenja odluka i strateškog planiranja subjekata javnog i privatnog sektora u turističkom gospodarstvu Hrvatske, HTZ će kontinuirano objavljivati informacije vezane uz tržišna kretanja i trendove, analize postignutih receptivnih rezultata, kao i rezultate ciljanih programa tržišnih istraživanja vezanih uz različite segmente turističkog poslovanja, tj. promidžbene aktivnosti nacionalne turističke organizacije. 

Na mjesečnoj osnovi objavljivat će se ažurne „Informacije o tijeku sezone i stanju na emitivnim tržištima“, dok će se na periodičkoj osnovi objavljivati i druga izvješća iz domene analize tržišta i turističke potražnje, kao i analize rezultata ključnih konkurenata na Mediteranu.

Sukcesivno će se proširivati i ažurirati baza izvješća/analiza vezanih uz tržišne profile svih za Hrvatsku značajnih emitivnih tržišta, kao i baza tematskih infografika.