Švedska

Zlatna penkala Švedska
Zlatna penkala Švedska

PISANI MATERIJAL

Lars Collin, novinar i  Henrik Korpi  fotograf, u svojoj reportaži naziva Grad u metamorfozi“ posvećuju gradu Zagrebu. Narativnom finoćom izražavanja, autor, Lars Collin, elegantnim jezikom opisuje grad  u kome se suština  bogate  tradicije i  nezaustavljivi put  u  modernu budućnost  perfektno isprepliću. Dinamični sklad narative i fotografije Henrik graciozno ovjekovječuje duh kreativnog i modernog velegrada.