Buy Croatia zdravstveni turizam 2019.: Submission #10

Podaci o tvrtci:
Ime tvrtke:
BOLNICA OIR ROVINJ
Adresa:
LUIGI MONTI 2
Poštanski broj:
52210
Grad:
ROVINJ
Web stranica:
www.bolnica-rovinj.hr
Informacije o tvrtci (molimo ispuniti na engleskom):
hospital
hospital
health
Selektivni oblici turizma:
Zdravstveni turizam