Španjolska

Canal Cocina
Canal Cocina

Canal Cocina, jedini španjolski televizijski kanal specijaliziran za gastronomiju, snimio je te u više navrata prikazao 25-minutnu emisiju o hrvatskoj gastronomiji pod nazivom Destino Croacia de la Mano de Neven Pelicaric (Destinacija Hrvatska s Nevenom Pelicarićem). Tročlana ekipa s kanala Canal Cocina u pratnji tadašnjega hrvatskog veleposlanika Nevena Pelicarića boravila je na gastronomskom studijskom putovanju u Zagrebu, Istri i Kvarneru.