Buy Croatia Skandinavija 2019.: Submission #3

Podaci o tvrtci:
Ime tvrtke:
DMK Vall 042
Adresa:
I. Cankara 9a
Poštanski broj:
42000
Grad:
Varaždin
Web stranica:
www.vall042.com
Informacije o tvrtci (molimo ispuniti na engleskom):
Dostavljeno u ranijoj prijavi
Dostavljeno u ranijoj prijavi
Dostavljeno u ranijoj prijavi
Selektivni oblici turizma:
Kontinentalni turizam, Aktivni i pustolovni turizam