U Opatiji održana konferencija „Turizam 2022“

Kategorija: Priopćenja
Objavljeno: pon, 11.10.2021 - 13:18

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić sudjelovao je danas na konferenciji „Turizam 2022“, koja se održala u Opatiji u organizaciji marketinške agencije Atauctus. Uz direktora Staničića na panel raspravi sudjelovali su i dr.sc. Lidija Bagarić, izvanredna profesorica i voditeljica Katedre za marketing na FTHM, doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med., MHA, predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera, Ana Turičić, vlasnica turističke agencije Contessa te Josip Ukalović, direktor marketinške agencije Atauctus. 

U sklopu panel rasprave, koju je moderirala doc.dr.sc. Gordana Nikolić, dekanica Visoke poslovne škole PAR, naglašeno je kako će naredna turistička godina biti jednako zahtjevna kao i ova.

„Iako će iduća turistička godina biti jednako zahtjevna i izazovna, ipak očekujemo nastavak pozitivnih trendova i daljnji oporavak turističkog sektora. Ključni problem bit će radna snaga jer je to globalni problem, ali vjerujem da će se pronaći mjere i rješenja koja će spriječiti neželjene efekte. Također, biti će nužna fleksibilnost, dobra priprema te individualizirani pristup u promociji prema svakom pojedinom tržištu. Važna će biti i sinergija te komunikacija među svim dionicima turističkog sektora, odnosno javnih i privatnih subjekata“, poručio je direktor Staničić.   

Dodajmo kako su pokrovitelji konferencije Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te Liburia hotels & villas.