U Dubrovniku i Šibeniku održani sastanci u sklopu EU projekta MedCycleTour

Kategorija: Priopćenja
Objavljeno: čet, 29.03.2018 - 14:18
Sastanak u Dubrovniku

U organizaciji Hrvatske turističke zajednice i CEDRA HR, za hrvatske partnere u EU projektu MedCycleTour započeo je drugi ciklus županijskih projektnih sastanaka. Novi ciklus, koji se naslanja na sastanke održane tijekom lipnja 2017. godine u sedam priobalnih županija, započeo je sastankom u Dubrovniku i nastavio se sastankom u Šibeniku.

Na županijske sastanke su pozvani svi dionici s područja županija relevantni za razvoj i uspjeh projekta, odnosno predstavnici županija, gradova i općina, turističkih zajednica, zaštićenih područja prirode, resornih ministarstava, prometnog sektora, poduzetnici u cikloturizmu te ostali dionici u aktivnom i održivom turizmu.

Tema drugog ciklusa sastanaka bila je izrada Akcijskog plana razvoja EuroVelo 8 - Mediteranske rute, a prisutni su raspravljali o temama poput definiranja optimalne finalne trase EuroVelo 8 rute kroz županiju, ali i temama poput stanja i izazova u gradnji biciklističke infrastrukture te pratećoj turističkoj i cikloturističkoj ponudi na ruti. Također se raspravljalo o ruti kao turističkom proizvodu u kontekstu njenog internacionalnog potencijala i brenda EuroVelo te prometnoj povezanosti i razvoju lokalnog gospodarstva temeljenog na aktivnom i održivom turizmu.

U okviru projekta MedCycleTour planirana je provedba aktivnosti poput optimiranja i trasiranja novih dijelova rute u Hrvatskoj, razvijanja Akcijskog plana Mediteranske rute do 2030. godine, izrade pilot projekta označavanja dijela rute službenim EuroVelo oznakama te marketinške i promotivne aktivnosti u cilju postizanja što veće vidljivosti projekta. Važna projektna aktivnost je i potpisivanje Povelje o održivom i odgovornom cikloturizmu u MED regiji na razini svih projektnih partnera i relevantnih dionika na nacionalnog i lokalnoj razini.

Cilj projekta MedCycleTour je razvijanje cikloturizma na Sredozemlju kroz uspostavu EuroVelo 8 - Mediteranske rute, a Hrvatska rutu razvija kroz svih sedam priobalnih županija. Projekt je započeo početkom 2017. i traje do 2020., a financira se sredstvima iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Mediteran. Sudjeluje 19 partnera iz 8 europskih mediteranskih zemalja, a projektni partneri iz Hrvatske su Hrvatska turistička zajednica i CEDRA HR. Mediteranska ruta jedna je od 15 transnacionalnih biciklističkih ruta i smatra se budućom cikloturističkom magistralom Mediterana, koja prolazi kroz 11 država u ukupnoj dužini 5888 km od kojih se na hrvatski dio obale odnosi oko 1100 km.

Sastanak u Šibeniku