Poziv na dostavu ponuda - izrada Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2021.-2025. (SMOPHT)

Status: Aktivan
Datum početka
Datum isteka

Predmet nabave: Nabava s ciljem sklapanja ugovora o nabavi s odgovarajućim konzultantskim tvrtkama, radi usluge izrade Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2021.-2025. (SMOPHT).

Klasa: HRV-06/21-01/02
Ur. broj: 002-44-443-21-1

Krajnji rok dostave ponuda: 15. veljače 2021. godine do 12:00 sati.

 

ISPRAVAK TEKSTA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE (27. siječnja 2021.)

U dokumentaciji za nadmetanje došlo je do korekcije unutar Priloga 4. - Potvrda naručitelja usluga o urednom ispunjenju ugovara kojima su pružene značajne usluge navedene predmetom nabave u posljednjih deset godina (2010.-2020.)

Ispravan tekst glasi:

Naručitelj usluge:

_________________________________________________________

(pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje naručitelja usluge)

* upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje

 

Ispravljen Prilog 4. možete preuzeti kao zaseban dokument, ili kao dio cjelovite (revidirane) natječajne dokumentacije.