Natječaj za izbor krovnog komunikacijskog koncepta (Big Idea) te novog vizualnog identiteta Hrvatske kao turističke destinacije

Status: Aktivan
Datum početka
Datum isteka

Predmet nabave: Natječaj za izbor krovnog komunikacijskog koncepta (Big Idea) te novog vizualnog identiteta Hrvatske kao turističke destinacije

Evidencijski broj nabave: 004/23

Rok za prijavu i predaju dokumentacije u predselekcijskom postupku je 13. ožujka 2023. do 12:00 sati.