Nabava licenci za održavanje web turističko-informacijskog sustava croatia.hr (kupnja, instalacija i konfiguracija licenci)

Status: Aktivan
Datum početka
Datum isteka

Predmet nabave: Nabava licenci za održavanje web turističko-informacijskog sustava croatia.hr (kupnja, instalacija i konfiguracija licenci)

Krajnji rok dostave ponuda: 05. 03. 2021. u 12:00 sati.

Kratak opis nabave: Predmet nabave je dobava licenci programskih rješenja potrebnih za izgradnju i funkcioniranje novog turističko-informacijskog sustava croatia.hr. Od ponuditelja se traži da ponudi cijenu i osigura te implementira tražene licence za programska rješenja definirana natječajnom dokumentacijom ili jednakovrijedne prema njihovoj funkcionalnosti na traženoj okolini za period od tri godine.

Turističko-informacijski portal croatia.hr za potpunu funkcionalnost koristi licence za softverska rješenja koje se licencira po principu Softver kao usluga (Software as a Service - SaaS) modelu korištenja softvera u kojem Naručitelj ili njegov partner na projektu upravlja softverom i okruženjem koje podržava (hosting) njegovu dostupnost, a korisnici mu pristupaju putem mreže.

Nabavljaju se licence za:

  • Eiryn ticketing sustav ili jednakovrijedan sustav čije je rješenje namijenjeno za upravljanje procesima (uslugama) bilježeći sve akcije kroz krovni entitet – Ticket,
  • Dynatrace nadzorni alat: Host units i DEM units (dvije vrste licenci) ili jednakovrijedan sustav koji služi za nadzor performansi aplikacija (APM) 3. generacije u stvarnom vremenu produkcijske okoline.