Slovenia

Urška Petelin

Urška Petelin, Editor in chief
Magazine: Dober Tek
Article: Razglednica s celine onstran meje

Nataša Zanuttini

Nataša Zanuttini, Editor in chief
Radio: Val 202
Feature: Radio show hosting representatives of Croatian regions