Russia and the Ukraine

RUSIJA

Novinar: Tatjana Lukutina - glavna je urednica najpopularnijeg turističkog časopisa u St. Petersburgu – „Tournavigator“ još od 1998. godine. Prije toga radila je na radiju, TV programu kanala 5 te u novinarskoj kompaniji „Bilten nekretnina“. Od 2006. godine istovremeno je urednik časopisa „Holiday“. 

Nominirana novinarka objavila je 3 reportaže u časopisu „Tournavigator“ sa sljedećim temama: Jedrenje po jadranskom moru u Hrvatskoj (2 stranice), Dalmacija te posebno otok Hvar (2 stranice) 

UKRAJINA 

Novinar: Vasilij Bilenko - glavni je urednik i novinar jednog od najprestižnijih turističkih časopisa u Ukrajini. 2004. godine osniva časopis „Mandry“ i u danom momentu je art direktor časopisa, a istovremeno je i suizdavač druga dva turistička časopisa: „Travel life by Karya Tour“ i „Anatolian Express“. 

Nominirani novinar objavio je 4 reportaže u časopisu „Mandry“ sa temama Zašto Hrvatska (8 stranica), Jedrenje u Hrvatskoj (5 stranica), Dobrodošli na Kvarner (6 stranica) te Odmor u vilama u Hrvatskoj (6 stranica).