Croatia Feeds campaign successfully presented in Copenhagen

Category: Press releases
Published: Fri, 31.03.2017 - 13:31
Google prezentira Croatia Feeds

The “Croatia Feeds” promotional campaign of the Croatian National Tourism Board was presented as case study and example of a successful campaign during the “Digital Tourism Think Tank” Conference in Copenhagen, held on 30 and 31 March. The campaign was presented by Google representatives, whose “The ZOO” creative team participated in the creation of this promotional campaign of the Croatian National Tourism Board.

This campaign is founded on the newest trends in the digital marketing, and is based on the interests of the end users of the respective markets, which was the basis for the creation of the campaign’s concept. The “Digital Tourism Think Tank” Conference actually represents an initiative with a primary goal to bring new tourism trends when it comes to digital marketing.

Tako je do 24. ožujka u sklopu proljetne PPS kampanje „Croatia Feeds“ na društvenoj mreži Facebook ostvareno više od 20 milijuna impresija i doseg od gotovo osam milijuna ljudi. Na Instagramu je ostvareno više od tri milijuna impresija i doseg od gotovo dva milijuna ljudi, dok je na Twitteru također ostvareno više od tri milijuna impresija. Dodajemo kako se kampanja provodi putem bannera na portalima, video materijala na portalima i YouTube kanala, postova na društvenim mrežama te putem TV oglašavanja na tržištu Švicarske, odnosno oglašavanja u tiskanim medijima na tržištu Velike Britanije, Italije i Francuske te putem vanjskog oglašavanja na tržištima Velike Britanije, Italije i Austrije.   

Konferencija „Digital Tourism Think Tank“ zapravo predstavlja inicijativu koja za osnovni cilj ima približavanje najnovijih turističkih trendova kada je u pitanju digitalni marketing. Začetnik ove inicijative je Nick Hall, direktor u agenciji „SE1 Media“, koji ima više od 10 godina iskustva u radu u digitalnom marketingu turizma.