Buy Croatia zdravstveni turizam 2019., Hrvatski subjekti prijave

#
Ime tvrtke:
1
Uniline d.o.o.
2
LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ
3
adria day
4
Kvarner Health Tourism Cluster
5
EVENT.-S. d.o.o.
6
EVENT.-S d.o.o.
7
BOLNICA OiR ROVINJ
8
BOLNICA OIR ROVINJ