EDEN

EDEN

S ciljem da se stvori europska mreža najljepših destinacija održivog turizma, da se promoviraju nove netradicionalne i turistički manje razvijene destinacije, Europska komisija je 2006. godine u zemljama članicama EU pokrenula pilot projekt za izbor Europskih destinacija izvrsnosti svake godine na drugu temu. Tada je Hrvatska dobila pravo sudjelovanja, ali bez prava na potporu, što se promijenilo 2012.godine. Svrha projekta je promovirati turistički manje razvijene destinacije pod sloganom „Otkrijte skrivena blaga Europe“, nagraditi održive oblike turizma, ukazati na raznolikosti i kvalitetu te suzbiti sezonalnost.

Europske destinacije izvrsnosti (EDEN)

Svaka zemlja koja sudjeluje u projektu vodi svoj izborni postupak, a u Hrvatskoj izbor provodi Hrvatska turistička zajednica sa sustavom turističkih zajednica i uz sudjelovanje i suglasnost državnog tijela odgovornog za turizam tj. Ministarstva turizma RH.

Kako bi se proveo nacionalni izbor potrebno je: imenovati tim za provođenje postupka, imenovati povjerenstvo, izraditi kriterije, objaviti natječaj i izabrati pobjednika koji će biti nazočan Europskoj svečanoj dodjeli nagrada koju organizira Europska komisija i postat će članom Europske mreže odredišta projekta EDEN. Na DANIMA HRVATSKOG TURIZMA nacionalnom pobjedniku uručuje se priznanje i statua.

Sve destinacije izvrsnosti potpisuju Memorandum razumijevanja tzv. Dekleraciju o europskoj mreži destinacija izvrsnosti za održivi turizam kojom se obvezuju na međusobnu suradnju i razmjenu znanja i informacija o razvoju turizma.

Na prijedlog Europske komisije, a u cilju promidžbe EDEN projekta i nacionalnih destinacija izvrsnosti, zemlje sudionice u projektu izabrale su svoje veleposlanike. Hrvatska veleposlanica projekta EDEN je gospođa LIDIJA KOMES, novinarka Hrvatskog radija koja već godinama obrađuje ekološke teme pa će njen angažman pridonijeti prepoznatljivosti projekta EDEN i promidžbi održivog razvoja turizma.