Shanghai 2019: Submission #5

Podaci o gospodarskom subjektu

PODACI O GOSPODARSKOM SUBJEKTU
Naziv tvrtke
TZ Ličko-senjske županije
Priroda poslovanja
Turizam
promocija turizma i turističkih proizvoda Ličko-senjske županije
0038553574687
Web stranica tvrtke
www.visit-lika.com

Potvrda