Varšava MICE 2019 : Submission #17

Osobni podaci

KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU
Ime i prezime
Martina Csiffary
Adresa
Kaptol 5
Mjesto
Zagreb
Poštanski broj
10000
Hrvatska

Podaci o gospodarskom subjektu

PODACI O GOSPODARSKOM SUBJEKTU
Naziv tvrtke
Turistička zajednica grada Zagreba - Kongresni ured
Priroda poslovanja
turistička i kongresna promocija destinacije Zagreb
KONGRESNI URED Turističke zajednice grada Zagreba

Kongresni ured djeluje u okviru Turističke zajednice grada Zagreba kao specijalizirani odjel. Njegova primarna zadaća je promocija grada Zagreba kao idealne destinacije za domaće i međunarodne kongrese, različite skupove, posebna događanja i incentive putovanja te pomoć organizatorima pri provođenju kandidatura.

Aktivnosti Kongresnog ureda su:
- nastupi na međunarodnim kongresnim burzama i radionicama, organiziranje i sudjelovanje na radionicama u zemlji i inozemstvu,
- izrada i distribucija promotivnih materijala s kongresnom tematikom
- suradnja s novinarima koji obrađuju kongresno incentive ponude i tržišta, organizacija njihovih posjeta Zagrebu
- organizacija inspekcijskih posjeta kongresnih organizatora Zagrebu
- posebne prezentacije Zagreba sukladno potrebama organizatora

Kongresni ured Zagreba pruža nepristranu savjetodavnu potporu organizatorima domaćih i međunarodnih kongresa i skupova, te daje stručne savjete kako realizirati kandidaturu te pomaže pri sastavljanju dokumenata za podnošenje kandidature.
+385 1 48 98 555
Web stranica tvrtke
www.meetinzagreb.hr www.infozagreb.hr

Imena sudionika na radionici

IMENA SUDIONIKA NA RADIONICI
Ime i prezime
Martina Csiffary
Funkcija
stručni suradnik u Kongresnom uredu TZGZ
Ime i prezime
{Empty}
Funkcija
{Empty}

Podaci za slanje računa

PODACI ZA SLANJE RAČUNA
Naziv tvrtke
Turistička zajednica grada Zagreba
Adresa tvrtke
Kaptol 5
Poštanski broj
10000
Mjesto
Zagreb
Hrvatska
OIB
40791995812
Da

Potvrda