Buy Croatia zdravstveni turizam 2018. - Hrvatski subjekti submissions

#
Ime tvrtke:
1
B.Dent
2
Thalassotherapia Crikvenica
3
Krass Hotel d.o.o.
4
Splitska Kuća Zdravlja d.o.o. / Dioklecijan Hotel & Residence
5
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
6
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
7
Klaster zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu
8
Klaster Zdravstvenog turizma Kvarnera
9
RexRea ltd.
10
Katarina Line d.o.o.
11
Resort DUGA uvala
12
I.D. Riva Tours (c/o Kompas d.o.o.)
13
Poliklinika za Oftalmologiju "Dr. Ritz"
14
Amadria Park
15
Uniline
16
Poliklinika Terme Selce
17
CRV D.O.O.
18
THALASSOTHERAPIA OPATIJA